2012. április 15., vasárnap

Pilinszky János: Milyen felemás

Milyen felemás érzések közt élünk,
milyen sokféle vonzások között,
pedig zuhanunk, mint a kő
egyenesen és egyértelmüen.

Hányféle szégyen és képzelt dicsőség
hálójában evickélünk, pedig
napra kellene teregetnünk
mindazt, mi rejteni való.

Milyen
megkésve értjük meg, hogy a
szemek homálya pontosabb lehet
a lámpafénynél, és milyen
későn látjuk meg a világ
örökös térdreroskadását.

2012. április 11., szerda

Závada Péter: Vers a szerelemről és a matematikáról

Oly sok idő megy el formaságra,
az embernek nincsen is élettere.
Mint ez a gondolat a szótagszámba,
napjaidba, lám, nem férek bele.

Még a magányhoz is jóval több kell,
édeskevés tizenegy-két szótag.
A szerelem ritka prímszám, kettőnkkel
elsőre nem tűnik oszthatónak.

Nem vagyok én egy kimondott gépész,
ámbár lelkileg, ha bontok szárnyat,
jön, s keresztbe húz mindent az épész,
rideg törtjele a boldogságnak.

Nézd, egy kétváltozós egyenletben,
ha kivonod magad, úgy minden borul:
csak ülünk itt, mint két ismeretlen,
ix és ipszilon megoldatlanul.

De várj, feladnunk nem kell azonnal,
azt mondják, egyre tágabb lesz a tér,
s a mi életünk is, mint két vonal
a végtelenben talán összeér.

Kit kitettek, mint egy zárójelet,
ha írni nem is, számolni megtanul.
A végeredmény: maradnék veled,
én maradnék maradéktalanul.

2012. április 8., vasárnap

Pilinszky János: Kér szeretőre

Mint alvilági házasok
a forró sodronyon,
hevertek, mint a balfelem,
balom a jobbomon,
s bár oktalan szerelmetek
már annyit sem jelent,
mint illemhely sivár falán
az ábrák és jelek:
a tűrhetetlen megszokás
megannyi változat
és változás között vakon
mégiscsak összetart!
Akár a kettészelt kukac
valahogy mégis egy,
szived szivével esztelen
vesződve hempereg!

Bizony: a büntetés elől
kár is lesz futnotok,
egy óriási csecsemő
állja el utatok,
és hanyatt-homlok menekül
a torkotokon át,
véres csomóban kiszakad,
megszökik a világ.

2012. április 7., szombat

Osztojkán Béla: Mint a pelikánok

(Bari Károlynak)

Mikor már nem ad sem a tenger
sem a föld sem az erdő mélye
elég eledelt, majd úgy halunk mi meg
mint a pelikánok a nagy éhínség idején,
úgy halunk mi meg, hogy végső akarásunk
utolsó szomorúságaként saját begyünket
tépjük majd fel, repedtszájú bajtársaink
csillapíthatatlan éhségére, úgy halunk
mi meg, hogy apró darabokban lassanként
etetjük föl önmagunkat, mint a pelikánok
kikre rádermedt a dzsungel, s csak az marad
miutánunk, amit akkor nagyfájdalmunkban,
mint a pelikánok a tuhadt fülű éjszakába,
nagyon gyönyörűen, halálunkban eldaloltunk.

Jannisz Ritszosz: A másik város

Többféle magány van s ezek mind keresztezik egymást
- mondja -
fenn és lenn és mások középütt; különbözők vagy hasonlók,
elkerülhetetlenek,
szükségszerűek, vagy pedig olyanok, miket magunk választunk,
szabadon - ezek is mindig keresztezik egymást.
De mégis, benn a középpontban: ott a magány, az egyetlen -
mondja -
város: csupa üveg, majdnem gömbszerű, nincsenek benne szines
fényreklámok, üzletek, motorkerékpárok,
csak valami fehér fény, üres, ködös, mit csak néha szakít meg
egy-egy ismeretlen, felvillanó jeladás. Ebben a városban
laknak évek óta a költők. Ott járnak-kelnek zajtalanul
karba font kezekkel, némán emlékeznek
semmibe foszló, elfeledett eseményekre, tájakra, szavakra.
Ők a világ vigasztalói, mindig vigasztalanok, kiket üldöznek
kutyafalkák, emberek, férgek, egerek, csillagok,
üldözik őket még a saját kimondott vagy ki se mondott
szavaik is.

[fordította Képes Géza]

2012. április 4., szerda

Csokits János: Elízium

Gyolcsingben, mint a múmiák,
örök életre ébredek,
féllábon álló téli fák
vigyázzák lassú léptemet.

Fehér virágok kürtjei
fogadnak most már mindenütt,
mondják, nem voltam semmi sem
s én leszek eztán mindenük.

Így lát az ember, akinek
reménye régen elveszett -
halál is csak élő szemében
lehet ilyen nagy élvezet.

Tandori Dezső: Egymás

Megkondítod magad, mint egy teret,
melyben eltávolodhatom.
Látatlanul hagyom,
hogy körülvégy, és az legyek, ahol
vagyok. Háttal megyek, csak az kerül
elém, amit már elhagyok.

2012. április 3., kedd

Orbán Ottó: Ez a nyelő, légző mocsár

Ez a nyelő, légző mocsár,
ahol átlényegül a sár
balsorsát kelesztő kovásszá,
szűz ösztönné és szajha ésszé;
ez a nyál és vér szálloda,
melyben százmilliárd szoba
egy vendéget fogad, a bomlást,
hasonlíthatatlan hasonmást;
ez a gyönyör-balekja test,
lucsokba oltott építészet,
hol átragyogja az enyészet
a végesben a véglegest,
a vesztőben is a nyerőt,
holtában eleven erőt:
előre érzi a telet,
hol léket kap a képzelet
s fogas csillagon őrli roncsát,
a nyarat, szerelmet, szerencsét –
megtörik, eleven tükör,
ugat pórázán, amikor
az év, az idő tanuja,
lehúzza a fehér rolót
s belepi a hó hamuja
a győzőt és a gyászolót.