2010. augusztus 31., kedd

Orbán Ottó: Sugár

Csontok közt suhogás. Csak a szél, a testtelen angyal. Üresség.
Valami mégis. Üveg-csöndből valami zaj. Ének vagy nyüzsgés.
Valami mintha föltámadna és odaülne az asztalhoz,
kavargatná a kávét.
Valaki más a mi ruhánkban, a mi fintorainkkal és mozdulatainkkal,
jellegzetes hanghordozásunkkal és föltett szándékunkkal,
hogy a semmiből halásszunk madarat és füttyöt,
ideül, szembe velünk, és üres szeméből a nap kiragyog.
Valami hirtelen sugár átdöfi lényegünket:
nyilak vagyunk a nyár sebében, sebek a levegő testén,
huzat a fény csontjai között, esésben emelkedés.
Szobrok egy olyan múzeumban, ahová nem jön látogató.

2010. augusztus 30., hétfő

Samuel Taylor Coleridge: Kubla kán

Kubla kán tündérpalotát
építtetett Xanaduban,
hol roppant barlangokon át
örök éjbe veti magát
az Alph, a szent folyam.
Mérföldnyi jó földet tizet
gyorsan torony s fal övezett:
s itt tömjénfa nyilt, illat volt a lomb,
tündöklő kertek és kanyar patak;
ott sötét erdők, vének, mint a domb,
öleltek napos pázsitfoltokat.

De óh, amott a cédrusfödte bércen
a mélybe milyen hasadék szakadt!
Micsoda vad hely! démon-kedvesét sem
siratja szentebb, iszonyúbb vidéken
elhagyott nő a sápadt hold alatt!
S e szakadékból, forrva, zakatolva,
mintha a föld gyors lélegzete volna,
hatalmas forrás lüktetett elő:
torkából, mint felugró jégeső
vagy mint a pelyvás maga a csép alatt, -
ívben repült a sok nagy szirtdarab:
s táncos sziklákkal együtt így okádta
a folyót a kút örök robbanása.
Öt mérföldet átkanyarogva szállt a
szent Alph a völgybe, nagy erdők alatt,
aztán elérte a barlangokat
s leviharzott a halott óceánba:
s e messzi zajból Kubla ősatyák
szavát hallotta, hadak jóslatát!

A kéjpalota nézte sok száz
lenge tornyát a vizen
és egy zene volt a forrás
és a barlang, egy ütem.
Ritka művészet, ihlet és csoda:
jégbarlangok és napfénypalota!

Ismertem egy lányt valaha,
látomás lehetett:
Abesszinia lánya volt,
Abora hegyéről dalolt
s cimbalmot pengetett.
Zendülne csak szivemben
még egyszer a dala,
oly vad gyönyör gyúlna ki bennem,
hogy felépítném csupa
muzsikából azt a szép
fénydómot! a jégtermeket!
S mind látná, aki hallana,
s "Vigyázzatok!" kiáltana,
"Szeme villám! haja libeg!
Hármas kört reá elébb,
s csukja szemünk szent borzalom,
mert mézen élt, mézharmaton,
s itta a Menyország tejét!"

[fordította Szabó Lőrinc]

2010. augusztus 29., vasárnap

Karl Vennberg: Megnyugtató nyilatkozat

Miután anyagi erőforrásaim teljes kiaknázásával
sikerült beszereznem
ezt a minimális
akváriumot
magamra ruháztam a
halügyminiszter
címét elkerülendő minden
hatásköri túl-
lépést tekintve a többi felügyeleti szervet:
a baktert az őrangyalt és a rendőrt

Van velem elegendő öblögetővíz
és számos fogkefekészlet
így üldögélek a cserépkályha mellett
és lógatom a lábam

Az elmúlt
évben kerítést állíttattam házi
nyulaim részére és
mint önjelölt főerdész
elárasztottam a  területet
rakoncátlan fuvolahanggal

De nyugodj
nyugodj meg
ó üszök és gázláng
a legmerőbb ömlengést
mindazonáltal magamba fojtom

[Geher István fordítása]

2010. augusztus 28., szombat

James Laughlin: Amit a ceruza ír

Hazulról elmenet
gyakorta a kabát

zsebbe papírt s ceru-
zát teszek legyen

ha tán írni fogok
ott kuksolnak akár-

hol vagyok a kabát
mozgására a ce-

ruza magától is
lefirkál valami

halandzsa ékírást
éjszaka vetkezés

közben kivéve és
elnézve a papírt

melyen nincs róva más
csak vad-kusza jelek

azt gondolom, ezek
mondják el életem

[fordította Illyés Gyula]

2010. augusztus 27., péntek

Isigaki Rin kisasszony: Kagylók

Felébredtem éjfélkor.
A kagylók konyhám asztalán,
miket az este vettem,
kissé nyitott szájjal lestek reám.
– „Hát éltek! Sebaj! Mert holnap
felzabállak bennetek,
fel ám, utolsó szálig.”
Nevettem,
diadalmas boszorkány,
de ezután nem tudtam elaludni;
csak mikor kissé
kinyitottam a számat.

[fordította Faludy György]

2010. augusztus 26., csütörtök

Gregory Corso: Második éjszaka New Yorkban 3 év után

Boldog voltam túláradóan részeg
Az utca sötét
Intettem egy fiatal rendőrnek
Mosolygott
Odamentem hozzá és mint aranyzuhatag
Elbeszéltem neki börtönifjúságom
Milyen nemesek és nagyszerűek voltak a rabok
Hogyan érkeztem meg nemrég Európából
Mely félig sem volt olyan tanulságos mint a börtön
Figyelmesen hallgatott nem hazudtam
Minden igaz volt és vicces
Nevetett
Nevetett
És én boldogságomban így szóltam:
"Feloldozásként csókolj meg!"
"Nem nem nem nem!" mondta
és elsietett.

[fordította Gyukics Gábor]

2010. augusztus 25., szerda

Kálnoky László: Bálnák a parton (XII. 16.)

(„H. Sz. Jelenései”-ből)

Mikor a kerti törpék
útra kelnek az égetőkemence
felé, honnan egykor világra jöttek;
mikor a bálnák partra úsznak,
hogy ne az olajtól bűzlő habokban,
hanem a levegőn fulladjanak meg;
mikor a költők
kiejtik kezükből a tollat,
mert látják, úgyis hasztalan a szó:
akkor majd lészen
sírás, jajgatás és fogaknak csikorgatása.

2010. augusztus 24., kedd

József Attila: (Talán eltűnök hirtelen...)

Talán eltűnök hirtelen,
akár az erdőben a vadnyom.
Elpazaroltam mindenem,
amiről számot kéne adnom.

Már bimbós gyermek-testemet
szem-maró füstön száritottam.
Bánat szedi szét eszemet,
ha megtudom, mire jutottam.

Korán vájta belém fogát
a vágy, mely idegenbe tévedt.
Most rezge megbánás fog át:
várhattam volna még tiz évet.

Dacból se fogtam föl soha
értelmét az anyai szónak.
Majd árva lettem, mostoha
s kiröhögtem az oktatómat.

Ifjúságom, e zöld vadont
szabadnak hittem és öröknek
és most könnyezve hallgatom,
a száraz ágak hogy zörögnek.

2010. augusztus 23., hétfő

Weöres Sándor: Száncsengő

Éj-mélyből fölzengő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling -
tél csendjén halkan ring.

Földobban két nagy ló
- kop-kop-kop - nyolc patkó.
Nyolc patkó - kop-kop-kop -
csönd-zsákból hangot lop.

Szétmálló hangerdő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling -
tél öblén távol ring.

2010. augusztus 22., vasárnap

Marsall László: ...ha lesz még világosság

Fejemben szünetlen zúgás ébredéskor,
mintha ólmos esőkor a távvezetékben,
ablak mellett ülök, bennem vánszorgó
lassúcska személyvonaton – egyedül,
a lekászálódott hajnali utasok
itt felejtett melegében.
A szemközti ülésen kék takaró
hurkája, sebtében félredobott,
talán egy felriadó menekülőé,
kivetette magát a múltban bedeszkázott
sztyeppei szelek rágta ablakon.
Egyike a túl hosszú szögeknek
felső zsebemben a félreketyegő
órát bökdösi, zúgás-percegés…
Valaki mondta, kijön elém az állomásra.
Hol? Mikor is? – Elfelejtettem.
Lehetnék szomjas is, de minek?
Sarki sötétség, szemzugban északi fény.
Ideje befejeznem az írást.
Folytatom, ha lesz még világosság.