2016. december 26., hétfő

Kemény István: Eladtam magam

Nem gonoszak az erők, amiknek
a szolgálatába léptem, csak ostobák,
ostobák is, de főleg vakok.
Nem is olyan ostobák,
inkább csak kuszák, kuszák.
Kibogozhatatlanok és végzetesek
talán. Rosszak is, mert az
elkerülhetetlen, és jók is talán.
Talán. Az erők, amiknek
a szolgálatában állok,
rosszak is, de jók is talán.

A komp, amire felszálltam,
mindenesetre a jó oldalt
hagyta el, de a túlpart sem egészen
a rossz. A pénz,
amin a jegyemet vettem, és
ami legalább a közönyből kiránt,
az ördögé volt, csak aztán
lett az enyém, de máris a révészé.
Összegezve: az ördögé volt ugyan,
de nem volt végzetesen sokáig
az enyém.

A munkám sem gonosz. Talán
csak butít. Butítok, vakabbá teszek
vele másokat. De lehet, hogy boldogabbá.
Sorsokba alig nyúlok. A lelkem meg
megmaradt. Nem is kellett. A lélek
úgyis eladhatatlan. A lélek
utolsónak hagyja el. Mindent
összevetve: végzetes
erők szolgálatába léptem,
büntetéstől félek, eladtam magam.
Megértelek, ha kerülsz, mint a pestisest.
És ha megértesz, akkor is megértelek.
Nem ígérhetek mást, mint hogy
egyet nem mondok ki soha:
bocs, ilyen a világ.

2016. december 9., péntek

Babits Mihály: Festett cél, puszta semmi

Nem tudok kavarogni s nagyra menni,
mint a vidám dúshomlokú fiúk:
érzem, hogy festett céljuk puszta semmi
s a nagy dicsőség álmai hiúk.

Érzem, hogy legjobb resten elpihenni
s nincsen tovább már törekedni út:
rosszkor születtünk s nincs mód újralenni,
nekünk csupán az élet csontja jut.

És mégis egyre futok, egyre vágyom
s valamit keresek még e világon,
mit nem fogok meglelni sohasem.

A régi vágyat, régi ifjuságot,
a régesrégen elhervadt virágot
s leszüretelt gyümölcsöt keresem.

Jékely Zoltán: Gyermekek esti imája

Anyuska, vajjon hol maradt a macskánk,
szegény miért nem jöhetett haza?
Észre se vettük, ismét úgy szakadt ránk
ez a rémséges korom éjszaka.
Vajjon be vannak zárva a galambok?
Félek, ma éjjel rájuk tör a rém.
Ha, ha! fütyülnek a hegy tetején
a diákok, akiket a labancok
régen, Miriszlónál lekaszaboltak.
Ha, ha! vonyít régi házunk előtt
a nagy kutya, kit a pásztor lelőtt,
mert éjfélkor megugatta a holdat.
Anyuska, ma vigyázz, ne nézz tükörbe!
ha az idő már éjfél fele jár.
Kilép belőle egy gyöngyház halál,
ölbe kap s usgyé, visz a földbe,
hiába instálnád őt, hogy halasszon.
S mi történik azután énvelem
ezen a denevéres éjjelen?
Már elindult értem a Néma Asszony,
hogy elraboljon messzi putrijába,
lefürészelje ott a nyelvemet,
hogy sose mondhassam ki nevedet
s ruháimat ráadja vak fiára.
S mi lesz, ha jön, kit kővel hajigáltam,
mi lesz, ha jön a félkaru cigány?
Lobog hátán a rossz rongykacagány,
melynek üres félujját megcibáltam.
Jön már, rámtérdel s karom kifacsarja,
nem lesz többé enyém szegény kezem;
döglött kutyák közt, sintértelepen
a húst lemarják róla majd a varjak.
S jön a nagy gyík, melynek a kert tövében
szőlőkaróval farkát leütöttem,
jönnek reám a gyíkok feldühödten
s utolsó cseppig kiszívják a vérem.
Jönnek, jönnek, elevenek és holtak,
hogy megfizessek nappalom miatt.
Anyuska, védd meg tőlük a fiad,
a kicsilámpát ma nehogy eloltsad!

Kassák Lajos: A körön belül

Hetvenkét éves lettem.
Gondoljátok meg
egy szerény mezővároska fia
se bú se bá elindul világgá
hogy rendet teremtsen a
látható és láthatatlan dolgok között
mivel semmit sem talált helyénvalónak.

Gyalog kocsin vonaton
iparkodtam a cél felé
amit nem ismertem.
Az ártatlan lélek első nagy kalandja
s íme zsákomba raktam
mindazt amivel találkoztam
eget és földet szellő susogását
verseim sorait szegénységem hideglázát
szeretőim szép szemének fényét.

Hetvenkét éves lettem
és ma sem vagyok más
mint aki voltam.
Semmi sem elégít ki
semmit sem találok a helyén.
Lám hát a nagy kaland még nem fejeződött be
de már nem loholok erre-arra
fejetlenül.

A csukott ablak mögött ülök
mint ha kicsit fáradt lennék.
Sokat cigarettázom
s arra a lányra gondolok aki gyerekkoromban
a szederfa alatt ült
kék gombokat hímzett
fehér vászon terítőre.