2011. december 25., vasárnap

Léon-Paul Fargue: A száműzetés

Egy nimfa visszafordult
Az ősz vörös savában.
Fénylett egy lepkeláb
A füstnek melegében.
Egy város! Ujra város,
Mely nézi fátyolán át,
Gyanta-ábráival,
Csillagok nyüzsgő fölfalóját,
Méz-maradékért harcra kelve
A vas-pillével,
Mely ekevasat vág a mennybe.

A tűz zeng-zsong a konyhán,
Ember kacagtat kócbabát,
Fárosz nyujtózik az árnyékra
S az menekül, mint egy szegény.
Hajdanában megálltam én
Estefelé a nyár teljében,
Szárny-nélküli kapu alatt,
Hol ittak mély udvarokat
Sebes léptekkel, csalfa fejjel,
Szilaj-formáju boltokat,
Mérgező, ködlő tárgyakat,
S félve neveztem meg magamnak.
Estefelé megálltam én
Az elitélt kapu előtt,
Ahonnan zenét hallani.
Vert a szívem. Belémerültem
A megfutásba, elhajlásba,
Hol rosszul-rejtett titok csillog.
De a tornác végén megláttam
Az árnyat szabó módra ülni,
Pók hóna alatt várakozni.

A tornác hosszán, mit bemocskolt
A hollók rekedt horkolása,
Egy külvárosi állomáson,
Hol az ajtó dobként csapódik,
Ujra becsapták, és faggattak
A fulladt füst záptojásából,
A mérleg rovátkolt szemében,
Mely tükrözi a temetőt,
Ahol az ujságárus asszony
Kendőjébe fiát siratja,
S a bánat nyomán lelkem itta
Üres lelkét bús vonatoknak,
Alusznak legyeket cserélve
A zsiradékkal telt redőben,
Hol éj zsörtölődik csepegve.
Mint ők, hordom kálváriám,
Mint ők, a kápolnába érek
Betegek sorfala közén.
S mint társaim, úgy teszek én.

Jöjj vissza. Mentsd meg gyermeked,
Kinek hiányzik a szemed.
Beszélj hozzám a tó mélyéből,
Vagy menny ormáról, hogyha ez
A föld maradványából épült.
Kicsiny vagyok. S te óriás.
Igy van. Eszméd elfogadom.
Elismerem: nyomoruságom
A vágyaimmal okozom.
Ládd, szelid vagyok és remélek.
Hadd hagyjam el látható testem.
Hadd rohanjak le grádicsán
Minden próbáknak és sebeknek,
Hadd szeljek át minden szisztémát,
A Napok inkubusait,
Tűzcseppeket, sárcseppeket,
Ismerni téged, ez a szomjam.
Szigorú gyengédséged nélkül
Életem csak egy álom álma,
Melyet bolygatnak korcs lidércek.
A városban, mely oly süket, mint
Fülbemászókkal telt gyümölcs,
A fal előtt, hol szemlélődöm,
A halál céltáblája ez,
A szellem lombjai között,
A szavak sulykai alatt,
A csapszékben, hol lekopasztom
Szerelmünk algáit s iszapját,
A lüktetésben, ahová lök
A tenger ágyudöreje,
Mely mint üzenet érkezik,
Hogy szívem tévelygéssel telve,
Ne fossz meg engem haragodtól.
Tenélküled, őnélküle
Ismeretlen holttest vagyok csak,
Verejtéktől csapzott sörényem
Ólom-kék homlokra tapad
S leroskadok idegen földre
Oly gyülekezet közepette,
Mely nem érinti meg arcomat.

[fordította Weöres Sándor]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése