2017. augusztus 26., szombat

Szálinger Balázs: Térképjelölések

Egyes házak. Házcsoport. Házsziget. Szálló.
Menedékház. Kocsma. Erdészlak. Erdőőrház. Kastély.
Kolostor. Major. Templom. Mecset. Zsinagóga.
Kápolna. Kis mecset. Kis zsinagóga. Képoszlop.
Szentképes fa. Kereszt. Temető. Útjelző. Helységtábla.
Magasfeszültségű villamosvonal. Szikratávíró-
állomás. Gyár. Villanyfejlesztő mű. Bánya, akna,
tárna. Malom. Gőzmalom. Vízimalom. Hajómalom.
Szélmalom. Fűrésztelep. Fűrészmalom. Téglavető.
Téglaégető. Mészégető. Téglagyár. Kőfejtő. Magassági
adat. Megye székhelye. Járási székhely. Postahivatal.
Távíró-állomás. Távbeszélő-állomás. Villanyfejlesztő
mű. Gyógyfürdő. Gyógyforrás. Műút. Országút. Építés
alatt álló út. Karbantartott kocsiút. Széles, karban nem
tartott kocsiút. Karban nem tartott kocsiút. Szekérút.
Öszvérút. Gyalogút. Egyvágányú vasút. Kétvágányú
vasút. Egyvágányú vasút alapépítménnyel.
Keskenyvágányú vasút. Közúti vasút. Kötélpálya. Ipari
vasút. Épülő vasút. Kilométeroszlop. Úttestszélesség.
Útkanyarulat. Gépkocsik részére veszélyes útkanyarulat.
Meredek útrész. Oldalárok. Völgyhíd. Alagút. Tornác.
Vasúti őrház. Vasúti megállóhely. Vasúti állomás.
Pályaudvar. Szántóföld. Rét. Legelő. Nádas. Egyes fa.
Facsoport. Út melletti fasor. Tájékozódásra alkalmas,
messziről látható fa. Tájékozódásra alkalmas, messziről
látható facsoport. Erdő. Lombos erdő. Tűlevelű
erdő. Vegyes erdő. Bozótszerű erdő. Erdőszegély.
Erdőátvágás. Bozót. Cserjés. Tisztás. Kert. Díszkert.
Szőlő. Komló. Rizsföld. Kőfal. Kőrakás. Menedékes
töltés. Falszerű tölltés. Természetes árok. Mesterséges
árok. Szakadékszerű árok. Forrás. Kút. Gémeskút.
Ciszterna. Vízvezeték. Víztartály. Át nem gázolható
folyóvíz. Tar folyó, tar patak. Búvófolyó, búvópatak.
Csatorna. Vizesárok. Állandó tó. Időszakos tó. Tósíkság.
Mesterséges tó. Tócsa, pocsolya. Nedves talaj. Láp.
Vízfolyás iránya. Sodorvonal. Zsilip. Tutajozható vízi
út. Csónakozható vízi út. Hajózható vízi út. Kikötőhíd.
Hajóállomás. Vízi átjáró. Kőhíd. Vashíd. Fahíd. Hajóhíd.
Gyalogbürü. Lovasbürü. Vasúti gőzkomp. Révkomp
gőzerővel. Révkomp kocsik számára. Révkomp lovak
számára. Révkomp emberek számára. Gázló kocsik
számára. Gázló lovak számára. Gázló emberek számára.
Áteresztő. Országhatár. Megyehatár. Járáshatár.
Községhatár. Határjel. Határdomb. Határfa. Határtábla.
Deszka-, léc- és drótkerítés. Sodronyháló, vasrács. Élő
vagy száraz sövény. Kerítés sűrűn egymás mellé ültetett
fákból. Háromszögelési pont. Magasságilag megmért
pont. Viszonylagos magassági/mélységi adat. Barlang.
Agyaggödör. Kavicsgödör. Homokgödör. Égetőgödör.
Került gödör. Kúp. Nyereg. Pihenők. Hegyoldalhát.
Teknő. Metsződés. Vízmosás. Horgas. Tereplépcső.
Fővölgy. Mellékvölgy. Oldalvölgy. Magashegység. Alpesi
hegység. Középhegység. Hegyvidék. Dombvidék. Síkság.
Fennsík. Mélyföld. Karszt. Kitörés.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése